apraišioti

apraišioti
1 apráišioti iter. aprišti: 1. N, M, Š Apraišiotas raiščiais SD14. 2. Josios galva apráišiota su skepetais žiemos čėse J. Pasiėmė iš kampo skarmalų pundą ir savo bobą apraišiojo BsPIII279. | refl. tr. Š. 3. Žaizdą apráišioti . Apráišiojo vyrelį, visa galva balta – tegu nesipliekia (nesimuša)! Srv. Medelius iš rudenio apráišiojom Sb. Čiepus apráišioti J. | refl. tr.: Apsiráišiojęs galvą 1. 4. tr. apkabinėti raišiojant: Aptaisė ežį, lempučių tų visokių apráišiojo Mšk. 5. tr. apganyti raišiojant: Kiek te mūs to pūdymo, ažtat ir pievas apráišiojom Trgn. \ raišioti; antsiraišioti; apraišioti; atraišioti; įraišioti; išraišioti; nuraišioti; paraišioti; perraišioti; priraišioti; papriraišioti; suraišioti; užraišioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • apraišioti — apráišioti vksm. Ji̇̀s nẽšėsi kažkókį di̇̀delį dáiktą, apráišiotą põpieriumi …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apraišiojimas — sm. (1) 1. → 1 apraišioti 1: Tūlose vietose po pirmojo [apynių] apraišiojimo antrą kartą apkret mėšlais S.Dauk. 2. → 1 apraišioti 3: Apraišiojimas [vaismedžių] ir išpurinimas žemės teip pat yra viršiaus parodytas S.Dauk. raišiojimas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apraištyti — 1. Kos33(Vkš), K žr. 1 apraišioti 1: Tarp vokiečių … yra toks būdas … kokį eglės medelį … stuboj pasistatyti, tą daug vaško liktelėmis apkaištyti arba apraištyti Kel1865,7. | refl. K. 2. žr. 1 apraišioti 3: Jo pirštai nesveiki, apraištytas Jrb.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuraišioti — 1 nuraišioti iter. nurišti: 1. Nurinko išdžiūvusias drapanas, nuraišiojo virves Vb. 2. Šilta šiandiej – galima vaikam skareles nuraišiot Slm. 3. Visas [obelis] apraišioti, pavasarį vėlek reik visas nuraišioti Akm. 4. DŽ iter. nurišti 5: Ką čia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsiraišioti — 1 antsiraišioti iter. antrišti 1 (refl.): Antsiraišioję vyrai buvo raiščius ant rankų Lpl. raišioti; antsiraišioti; apraišioti; atraišioti; įraišioti; išraišioti; nuraišioti; paraišioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgobuoti — tr. apgobti, apsupti, apraišioti: Apraišiojo, apgobãvo vaiką kaip į didžiausią speigą leisdama Vvr. | refl.tr.: Su skepetoms galvą apsigobavaũ – šalčio nebijosiu Skr. gobuoti; apgobuoti; sugobuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmazgioti — tr. apraišioti: Apmazgiojau šiaudų kūlį kilpom, atskrido sniegenų pulkelis, ir įkliuvo viena Ds. Apmazgioju puodą K. mazgioti; apmazgioti; atmazgioti; įmazgioti; išmazgioti; primazgioti; sumazgioti; užmazgioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmazgyti — Ds iter. apmegzti; aplink apraišioti: Tame mazge mazgas ir tas mazgas šimtais mazgų apmazgytas rš. mazgyti; apmazgyti; atmazgyti; įmazgyti; išmazgyti; pamazgyti; primazgyti; sumazgyti; užmazgyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apnarstyti — 2 apnarstyti tr. Jž apraišioti užneriant. narstyti; apnarstyti; atnarstyti; įnarstyti; išnarstyti; nunarstyti; panarstyti; pernarstyti; prinarstyti; sunarstyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apraišlioti — žr. 1 apraišioti 1: Baltais lopinaičiais ant kaklų apraišliojo LTsIII511(Pls). raišlioti; apraišlioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”